Danh sách các công ty tại Xã Nha Bích - Thị xã Chơn Thành - Bình Phước

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thần Tài

Số 22 Quốc lộ 14, Xã Nha Bích, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 3801295495

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Định Hà

Tổ 3, Ấp Suối Ngang, Xã Nha Bích, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 3801293579

Công Ty TNHH Hà Phát Tài

Số 116, Đường D6, Ấp 6, Xã Nha Bích, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 3801290592

Công Ty TNHH Hải Phù Thương

Số 47, Đường N11, Ấp 6, Xã Nha Bích, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 3801290659

Công Ty TNHH Thương Mại Trọng Vân

Số 166, Đường N9, Ấp 6, Xã Nha Bích, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 3801290521

Công Ty TNHH Minh Xuân Tài

Số 31, Đường N10, Ấp 6, Xã Nha Bích, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 3801290433

Công Ty TNHH MTV Dương Huy Phát

Số nhà 96 Quốc lộ 14, tổ 5, ấp 2, Xã Nha Bích, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 3801289396

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tiệm Vàng Kim Sơn

Tổ 7, Ấp 3, Xã Nha Bích, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 3801289244

Công Ty Cổ Phần Lâm Sản Hòa Phát - Bình Phước

Tổ 5, Ấp 3, Xã Nha Bích, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 3801288593

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thân Quảng

Số nhà 58 Quốc lộ 14, Tổ 3, Ấp 3, Xã Nha Bích, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 3801287984

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vận Tải Hằng Hiền

Tổ 1, Ấp Suối Ngang, Xã Nha Bích, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 3801285345

Công Ty TNHH Vật Liệu Và Xây Dựng Nam Thịnh Vượng

15D, Quốc lộ 14, Ấp 4, Xã Nha Bích, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 3801284912

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Phùng Anh Phát

Số 05, Tổ 01, Ấp 04, Xã Nha Bích, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 3801282048

Công Ty TNHH Công Nghiệp Lumber Pro

Tổ 8, Ấp 3, Xã Nha Bích, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 3801279824