Danh sách các công ty tại Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Nhà Thầu YUASA TRADING CO., LTD

Số 15, đường số 6, KCN VSIP 2 - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3701615494-007

VPĐH công trình thầu nhà máy TAKIGAWA Việt Nam tại T.Bình Dương(Công ty YURTEC CORPORATION)

- Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3700983304-005

Nhà Thầu CONAX AS

(Công ty CP Nghe Nhìn Toàn Cầu) 02NP5 Đường 30/4 - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3701643928-009

Nhà Thầu WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION (WRAP)

Số 9, đường số 5, KCN Việt- Sing(CTy Esquel Garment VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3700824336-003

Nhà Thầu BETTER WORE VIET NAM

Số 9, đường số 5, KCN Việt- Sing(CTy Esquel Garment VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3700824336-002

Nhà Thầu Công ty TNHH Kỹ Thuật KIRIN - Chi Nhánh Đài Loan

Lô D-3-CN, KCN Mỹ Phước 2 - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3701676105-004

Nhà Thầu NAKANO Corporation - VPĐH Công Trình Thầu Nhà Máy Crestec VN tại Bình Dương

- Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3701715058-002

Nhà Thầu TENOVA S.P.A

Đường 27, KCN Sóng Thần 2(CTy TNHH Thép Pomina) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3700811344-003

Nhà Thầu SMS CONCAST AG

Đường 27, KCN Sóng Thần 2(CTy TNHH Thép Pomina) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3700811344-004

Nhà Thầu VPĐH Công Trình Thầu Nhà Máy của Công ty Pin ắc Quy GS VN tại Bình Dương

- Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3700821800-003

Nhà Thầu Công ty WOMACK INTERNATIONAL, INC

Lô E12, KCN Mỹ Phước 2 - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3700883370-009

Nhà Thầu CÔNG TY FUJITA CORPORATION - VPĐH Công trình nhà máy NITTO FUJI INTERNATIONAL VN tại BD

- Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3701674115-003

Nhà Thầu HITACHI PLANT TECHNOLOGIES, LTD, SINGAPORE BRANCH

20 Đại Lộ Tự DO, KCN Vsip - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3700748879-003

Nhà Thầu ORGANO CORPORATION

16 Vsip, đường số 5, KCN Vsip (CTy TNHH ROHTO-MENTHOLATUM) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3700743824-007

Nhà Thầu R GREATER SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

D-6A-CN, KCN Mỹ Phước 3(Cty Giấy KRAFT VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3700786465-034

Nhà Thầu DAECHANG RUBBER CO

Số 6, đường số 6, KCN Việt-Sing(CTy TNHH Estec VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3700747794-027

Nhà Thầu ANIMATION INTERNATIONAL FZ - LLC

D-9-CN, KCN Mỹ Phước 3 (CTy COLGATE - PALMOLIVE Việt Nam) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3700894252-015

(VPĐH công trình thầu nhà máy Kawasaki Heat Metal tại T. Bình Dương (Công ty Yurtec Corporation)

- Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3700983304-006

Nhà Thầu Công ty TNHH FASTECH

230 Đại lộ Bình Dương (Công Ty Đầu Tư & PT Công Nghiệp) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3701015345-018

Nhà Thầu HONG KONG BUSINESS ASSOCRATION Việt Nam

Số 9, đường số 5, KCN Việt- Sing(CTy Esquel Garment VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Mã số thuế: 3700824336-004