Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Đồng An 2 - Thành Phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Công ty TNHH LOGOPLASTE Việt Nam

Lô B1.4 đường D2, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Mã số thuế: 3701921974

Công ty TNHH Giày Huy Xương Việt Nam

Lô B1.3 đường D2, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Mã số thuế: 3701923386

Công Ty TNHH Thiết Bị Dầu Khí SCHOELLER BLECKMANN Việt Nam

Lô B2,6, đường D3, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Mã số thuế: 3701077623

Công ty TNHH SUPER FOAM Việt Nam (Nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài)

(Công ty TNHH SUPER FOAM) Lô B1.3 đường D2, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Mã số thuế: 3702076301

Công ty TNHH LOGOPLASTE Việt Nam (Nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài)

Lô B1.4, đường D2, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Mã số thuế: 3702105136

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ S.Seiko

Lô C3.1 Đường Đ1, Khu công nghiệp Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Mã số thuế: 0311958268-001

Công ty TNHH RHEEM Việt Nam

Lô A3.1, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Mã số thuế: 3702152425

Công ty TNHH G.B LIGHT Việt Nam

Lô B27, đường Đ1, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Mã số thuế: 3701715065

Cty TNHH RHEEM Việt Nam ( nộp hộ NTNN)

Lô A3.1, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Mã số thuế: 3702243922

Cty TNHH SATO IKEN Việt Nam (nộp hộ NTNN)

Lô C3.3, đường D1, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Mã số thuế: 3702245278

Công Ty TNHH JUPITER FOODS Việt Nam

Lô A 2.5 đường D2, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Mã số thuế: 3701737485

Công ty TNHH ASTEE HORIE VN (Nộp Hộ Nhà Thầu Nước Ngoài)

Lô B25, Đường Đ1, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Mã số thuế: 3701787729

Công ty TNHH GOADEN

Lô C2.4, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Mã số thuế: 3702266542

Công ty TNHH LEADERS COSMETICS VIệT NAM

Đường Đ1, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Mã số thuế: 3702301589

Công Ty TNHH SUPER FOAM Việt Nam

Lô B1.3, đường Đ2, KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Mã số thuế: 3700230149

Công Ty TNHH May Mặc PROMINENT

lô B3.2 đường D1 KCN Đồng An 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Mã số thuế: 3702355344