Danh sách các công ty tại Tỉnh Bến Tre - Bến Tre

Chi nhánh Cty TNHH XD Quang Minh - Cơ sở SX phân trùn Sơn Đông

ấp 3 - Xã Sơn Đông - Tỉnh Bến Tre - Bến Tre

Mã số thuế: 1300225831-004

Các đơn vị QD Ngoài Tỉnh

- Tỉnh Bến Tre - Bến Tre

Mã số thuế: 1300349957

Phòng Trước bạ Cục thuế Tỉnh Bến tre

615 B - QL 60 - Tỉnh Bến Tre - Bến Tre

Mã số thuế: 1300240766-010

Chi nhánh Thông thuận - Thạnh phú 2

ấp2 xã thạnh hải - Tỉnh Bến Tre - Bến Tre

Mã số thuế: 3400253480-004

Chi nhánh công ty Thông Thuận -Ba tri

ấp3 - an hiệp - Tỉnh Bến Tre - Bến Tre

Mã số thuế: 3400253480-002

Phân xưởng Chỉ xơ dừa Mỏ Cày

ấp 1- TTrấn Mỏ cày - Tỉnh Bến Tre - Bến Tre

Mã số thuế: 1300230278-001

Nhà Hàng Thanh Nhã

196D - Khóm 4 - phường 7 - Tỉnh Bến Tre - Bến Tre

Mã số thuế: 1300114899-018

Công An Tỉnh Bến Tre

11 - Đại lộ Đồng Khởi - Tỉnh Bến Tre - Bến Tre

Mã số thuế: 1300243767

Bệnh Viện Nguyễn Đình Chiểu

109 - Đoàn Hoàng Minh - Phường 5 - Tỉnh Bến Tre - Bến Tre

Mã số thuế: 1300238407