Danh sách các công ty tại Phường Châu Khê - Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ht Thịnh Phát

Số 94 đường Lý Thường Kiệt, Khu phố Trịnh Xá, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301270853

Công Ty TNHH Châu Sơn Trà

Khu phố Đồng Phúc, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301268413

Công Ty TNHH Thép Chung Nam

Khu phố Đa Hội, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301265772

Công Ty TNHH Thương Mại Thép Nam San

C1 – 9 Cụm công nghiệp sản xuất thép Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301265081

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Nam Kiệt

Số 05 khu phố Song Tháp, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301264881

Công Ty TNHH Việt Pháp Steel

Cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301263503

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Tâm Phúc

Khu phố Trịnh Xá, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301261908

Công Ty Cổ Phần Thép 6T

Khu phố Đồng Phúc, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301260929

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nga Thoan

Khu phố Trịnh Xá, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301260372

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đức Kiên Bắc Ninh

Ngách 29 số 03, khu phố Song Tháp, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301259881

Công Ty TNHH Thép Phạm Huy

Cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301258599

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Dịch Vụ Thép Trường Phát

Cụm công nghiệp sản xuất thép Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301258207

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thép Hiệp Phát

Khu 2, cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301258239

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thép Thiên An

Cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301257796

Công Ty TNHH Thương Mại Báu Hằng

Cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301257690

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thép Tâm Anh

Cụm công nghiệp sản xuất thép, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301257482

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thép Liên Lộc Phát

Khu công nghiệp vừa và nhỏ Đa Hội, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301257193

Công Ty TNHH Tm Ngọc Dung

Khu phố Đa Hội, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301257080

Công Ty TNHH Tm Thép Gia Bảo

Cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301256256

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thép Duy Anh

Cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301255076