Danh sách các công ty tại Huyện Phước Long - Bạc Liêu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đặng Hùng Mạnh

ấp 9, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900694497

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Sản Quốc Việt

ấp 9B, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900694472

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Huỳnh Thị Điền

ấp 2A, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900694465

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phạm Thạch Buôl

ấp 9B, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900694458

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Phước Thọ Hậu

ấp Phước Thọ Hậu, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900694190

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tôm Giống Nhật Huy

ấp 1B, Xã Phong Thạnh Tây A, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900694063

Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Anh Thư

ấp 2B, Xã Phong Thạnh Tây A, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900694070

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Phước 2

ấp Phước 2, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900693831

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quang Khang

Ấp Nội Ô, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900693694

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tôm Giống Phong Phát

Ấp Phước Ninh, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900693359

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tôm Giống Đại Thành

Ấp Phước Thạnh, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900693341

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tôm Giống Út Duy

Ấp Phước Thọ Hậu, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900693334

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngô Nguyên Tân Vương

Ấp Bình Hổ A, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900693140

Doanh Nghiệp Tư Nhân Liên An Lộc

Ấp Bình Hổ A, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900693020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thần Tốc Bạc Liêu

Ấp Long Hải, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900693013

Công Ty TNHH Tô Dương Tp

Ấp Phước Hòa A, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900692820

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Phước Long

Ấp Phước 2, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900692725

Công Ty TNHH Dragons Phương Nam

Ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900692690

Công Ty TNHH Xây Dựng Viễn Thông Phương Nam

Ấp Phước Hòa Tiền, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900692700

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Môi Trường Gia Linh Bạc Liêu

Ấp Huê II, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900692637