Danh sách các công ty tại Xã Vĩnh Khánh - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Phương Hiền

Chợ Vĩnh Khánh, ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Mã số thuế: 1602179606

Công Ty TNHH Một Thành Viên Toàn Thắng Ag

Số 040/13, Ấp Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Mã số thuế: 1602175979

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Việt Vtv

Tổ 1, Ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Mã số thuế: 1602174301

Công Ty TNHH Kim Ngân Vĩnh Khánh

Số 519/12, Tổ 5, Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Mã số thuế: 1602171981

Công Ty TNHH MTV 4T Family

Ấp Tây Bình B, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Mã số thuế: 1602169118

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Du Lịch Hậu Hồ

Ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Mã số thuế: 1602163927

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lắp Đặt Thiết Bị Dịch Vụ An Toàn Như Ý

Số 153, Ấp Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Mã số thuế: 1602157088

Công Ty TNHH Liên Dương Nd

Tổ 13, ấp Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Mã số thuế: 1602145928

Công Ty CP Ngọc Thiên Nam

ấp Vĩnh Thắng - Xã Vĩnh Khánh - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Mã số thuế: 1601581664

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cá Sạch

Số 155, ấp Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Khánh - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Mã số thuế: 1601583005

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Phúc Long

Số 481, Tổ 15, ấp Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Khánh - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Mã số thuế: 1601651840

Công Ty TNHH Xây Dựng-Thương Mại-Dịch Vụ Thiết Bị Phòng Cháy Chữa Cháy Hoàng Diễm

Số 153, ấp Vĩnh Hiệp - Xã Vĩnh Khánh - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Mã số thuế: 1601199737

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Nguyễn Minh Phát

ấp Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Khánh - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Mã số thuế: 1601858059

Công Ty TNHH Tiệm Vàng Tư Hiếu

Tổ 25, ấp Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Khánh - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Mã số thuế: 1601875696

Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Ngọc Dũng Thoại Sơn

Số 237, ấp Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Khánh - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Mã số thuế: 1601879877

Trường Mẫu giáo Vĩnh Khánh

ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Khánh - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Mã số thuế: 1600729886

Doanh Nghiệp TN Năm Tòng

Số 118, ấp Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Khánh - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Mã số thuế: 1600210970

Doanh Nghiệp TN Nguyễn Thị Bo

ấp Vĩnh Thắng - Xã Vĩnh Khánh - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Mã số thuế: 1600210378

Doanh Nghiệp TN Sáu Thẩn

Số 01, Tổ 1, ấp Vĩnh Thắng - Xã Vĩnh Khánh - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Mã số thuế: 1600477420

Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Khánh

ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Mã số thuế: 1600372883-002