Danh sách các công ty tại Huyện Phụng Hiệp (hêt H.lực) - Cần Thơ

Hợp Tác Xã Cơ Khí Thiện Chí

471 - ấp Tân Hiệp - Tân Bình - Huyện Phụng Hiệp (hêt h.lực) - Cần Thơ

Mã số thuế: 1800501649

Cty TNHH Xây dựng Hồng Trung

15 đường Triệu ẩu - Huyện Phụng Hiệp (hêt h.lực) - Cần Thơ

Mã số thuế: 1800406240