Danh sách các công ty tại Huyện Châu Thành A (hêt H.lực) - Cần Thơ

Công Ty Liên Doanh Thép Đồng Tân

644A Phú Thạnh - Xã Tân Phú Thạnh - Huyện Châu Thành A (hêt h.lực) - Cần Thơ

Mã số thuế: 1800541095

Cty TNHH KDSX thức ăn thuỷ sản chăn nuôi Toàn Cầu

130 ấp Tân Thạnh Đông - Tân Phú Thạnh - Huyện Châu Thành A (hêt h.lực) - Cần Thơ

Mã số thuế: 1800446282