Danh sách các công ty tại Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh - Trang 3

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Vân

Tổ 2, ấp Hội Tân - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901169494

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Sxtmdv Thành Vinh Tại Tây Ninh

Số 03, ấp Hội Phú - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3800765973-001

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Quốc Việt Tân Châu

Số 349, tổ 13, ấp Hội Phú - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901171951

Chi nhánh 1-Công ty TNHH một thành viên Bích Ngọc

Tổ 11, ấp Hội Thạnh - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900554486-001

Công Ty TNHH Mtv Bảo Vệ Môi Trường Nhật Thành Việt

Cụm công nghiệp Tân Hội 1, ấp Hội Phú - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901182449

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hóa Chất Tây Ninh

Cụm Công nghiệp Tân Hội 1, ấp Hội An - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900914957

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hóa Chất Tây Ninh(NOVASEP PROCESS SAS(NOVASEP))

Cụm Công nghiệp Tân Hội, ấp Hội An - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901183065

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phi Bình

Số 237, đường 785, ấp Hội Phú - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900920693

Chi Nhánh 2 - Dntn Lý Ca Nám

ấp Hội Tân - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900196287-002

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 115

Số 402 tổ 18, ấp Hội An - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900242688-116

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại - Dịch Vụ Thành Tâm Tiến

Số 125, Tỉnh lộ 785, ấp Hội Thạnh - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901192119

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 39b

17 tổ 10, ấp Hội Phú - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900242688-079

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 39a

Số 401, tổ 1, ấp Hội An - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900242688-078

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nông Sản Lâm Tiến

Số 242, Tổ 22, ấp Hội Tân - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901202889

Chi Nhánh Iv Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Toàn Phát Skywin

Số 20, tổ 4, ấp Hội Thạnh - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901203628-004

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ A Mập

Tổ 2, ấp Hội Tân - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901164337-001

Công Ty TNHH Mtv Tm-Xd Quang Thắng

Số 126, Đường 785, ấp Hội Phú - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901205985

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cao Su Hoàng Hiệp

Tổ 4, ấp Hội Thanh - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901206996

Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Công Nghiệp Tây Ninh(ZHEJIANG JU YUAN ELECTRICAL ENGINEERING CO., LTD)

Nhà số 3, Cụm Công nghiệp Tân Hội, ấp Hội An - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901215158

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Xuân Thịnh

301 ấp Hội An - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901220824