Danh sách các công ty tại Huyện Trần Đề - Sóc Trăng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tỷ Cây Xanh

Thửa đất số 176, Tờ bản đồ số 6, ấp Nhà Thờ, Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200802692

Công Ty TNHH Yến Tây Đô

Số 188 Ấp Đại Nôn, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200802540

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Hùng Đại Phát

Số nhà 31, Ấp Chắc Tưng, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200802501

Công Ty TNHH Tm Xd Nam Sông Hậu

Số 09, Ấp Giồng Chùa, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200802389

Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật Điện At

Số 2 Ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200802212

DNTN Chiểu - Toàn

Thửa đất số 190, Tờ bản đồ số 46, Ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200802188

Công Ty TNHH Vlxd Như Ý

Số 500, Ấp Phố Dưới, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200802036

Công Ty TNHH Tmdv Tân Minh Bách

Số 140, ấp Nam Chánh, Xã Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200801804

DNTN Sản Xuất Nước Đá Tiến Dũng

Thửa đất số 4, Tờ bản đồ số 4, Ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200801089

Công Ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Kim Thoa

Số 666, Ấp Giồng Chùa, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200800832

DNTN Nhà Nghỉ Gia Huân

Số 99, Ấp Giồng Chùa, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200800342

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Nhà Đất Trần Đề

Số 79 Đường 933C, Ấp Giồng Giữa, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200800039

Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo In Ấn Việt

154 Tỉnh lộ 934, ấp Hà Bô, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200800014

DNTN Vận Tải Kim Dung

Số 100, Ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200799993

Công Ty TNHH Vận Tải Lộc Thảo

49 Đường 30/4, ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200799898

Công Ty TNHH Vận Tải Thuận Thu

Số 414 Đường 19/5, Ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200799785

DNTN Cưng Đẹp

Số 185 ấp Chắc Tưng, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200799626

Công Ty TNHH Ngọc Bích Ngân

Thửa đất số 1970 tờ bản đồ số 6 đường tỉnh 934B, ấp Bưng Chông, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200799584

Công Ty TNHH Xd Và San Lấp Mặt Bằng Thành Đạt

Thửa đất số 759, Tờ bản đồ số 3, Ấp Ngan Rô 1, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200799418

Công Ty TNHH MTV Tiến Thuận

TĐ số 1318, TBĐ số 1, ấp Prệc Đôn, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200799062